www.NDS24.pl

Niezalależni Dziennikarze Śledczy

Jesteśmy grupą niezależnych dziennikarzy śledczych. Piętnujemy przypadki nadużywania prawa, korupcji i nepotyzmu w relacjach Państwo – Obywatel, Nagłaśniamy sprawy związane z nieuczciwymi zachowaniami w relacjach Firma - Konsument. Jako dziennikarze stajemy w obronie najsłabszych, w obronie praworządności, piętnujemy nieuczciwych urzędników, przedsiębiorców oraz upominamy się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. 

Jeżeli jesteś w jakikolwiek sposób poszkodowany w relacjach Państwo – Obywatel, Firma - Konsument, bądź jesteś świadkiem takich sytuacji, pilnie skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy.